Foreldraráð

Í lögum um leikskóla segir “kjósa skal foreldraráð við leikskóla og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að kosningu í ráðið. Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír foreldrar. Skal kosning til foreldraráðs fara fram í september á ári hverju og skal kosið til eins árs í senn. Foreldraráð setur sér starfsreglur. Leikskólastjóra ber að starfa með foreldraráði. Leikskólastjóri getur sótt um undanþágu til sveitarfélags um stofnun foreldraráðs ef gildar ástæður eru fyrir hendi, svo sem vegna fámennis í leikskóla”.

Í foreldraráði fyrir skólaárið 2023-2024 eru 3 foreldrar ásamt leikskólastjóra.

Þeir eru:

  • Inga Berta Bergsdóttir, móðir Indíönu Sólar á Sjónarhóli. Netfang: ingaberta96@gmail.com
  • Guðríður Hlíf Sigfúsdóttir, móðir Kristmars Vals á Sjónarhóli og Þórdísar Hrefnu á Kattholti. Netfang: gudridurhlif@gmail.com
  • Hafdís Lára Halldórsdóttir, móðir Bryndísar Örnu á Sjónarhóli og Aldísar Jónu á Kattholti. Netfang: hafdis97@gmail.com

Foreldraráð leikskólans Klettaborgar