Laus staða verkefnastjóra í skipulagsmálum

maí 10, 2021
Featured image for “Laus staða verkefnastjóra í skipulagsmálum”

Við leitum eftir öflugum og drífandi einstaklingi sem sýnir metnað og frumkvæði í starfi. Borgarbyggð hefur einsett sér að leggja aukna áherslu á notendamiðaða þjónustuhönnun, tækniframþróun og þjónustu við íbúa og viðskiptavini.

Í þeirri vegferð sem framundan er ætlum við að efla þjónustu sveitarfélagsins og vera tilbúin að mæta áskorunum framtíðarinnar. Áhersla verður lögð á þverfaglegt samstarf í verkefnamiðuðu umhverfi og frekari þróun innra starfs sem leiði í senn til framúrskarandi þjónustu og öflugs vinnuumhverfis.

Erum við að leita að þér?

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Hefur opinbert eftirlit og umsjón með skipulagsmálum, samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 með síðari breytingum.
 • Framkvæmd skipulagsmála og leyfa.
 • Gerir auglýsingar og kynningar varðandi skipulagsmál, þar með talið í Stjórnartíðindum.
 • Lögformleg afgreiðsla erinda og eftirfylgni mála.
 • Aðstoðar við viðhald og varðveislu uppdrátta og skjala vegna skipulagsmála í samræmi við ákvæði laga og reglugerða þar um.
 • Aðstoðar við útreikninga og að reikningar séu gefnir út fyrir gjöldum er varðar skipulagsmál samkvæmt gjaldskrá Borgarbyggðar.
 • Veitir upplýsingagjöf og ráðgjöf um skipulags- og byggingarmál í Borgarbyggð.
 • Önnur verkefni sem viðkomandi er falið af deildarstjóra skipulags- og byggingarmála.

Menntun og hæfniskröfur:

 • Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem í umhverfisskipulagi, skipulags- eða byggingarfræði.

 • Góð almenn tölvukunnátta, þekking á OneSystem er kostur.
 • Þekking og reynsla sem nýtist í starfi.
 • Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur.
 • Færni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót.
 • Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð.

Frekari upplýsingar um störfin:

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns eru hvattir til að sækja um. Launakjör samkvæmt gildandi samningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Umsókn fylgi einnig kynningarbréf.

Umsóknir skal senda á netfangið atvinna@borgarbyggd.is.

Öllum umsóknum verður svarað.

Vinnutími: Dagvinna

Starfshlutfall: 100%

Starfssvið: Stjórnsýslu-og þjónustusvið

Umsóknarfrestur er til og með: 20. maí 2021

Nánari upplýsingar veitir Guðný Elíasdóttir deildarstjóri skipulags-og byggingarmála, gudny.eliasdottir@borgarbyggd.is – símanúmer: 433-7100


Share: