Skólaráð

Skólaráð Grunnskólans í Borgarnesi

Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 6. gr., getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar.

Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. Auk þess skal skólastjóri boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags að lágmarki einu sinni á ári.

Ráðherra setur reglugerð um starfsemi skólaráða í samráði við samtök sveitarfélaga, kennara og foreldra (8. gr. laga nr. 91/2008).

 

Skipan skólaráðs skólaárið 2023-2024 er sem hér segir:

Skólastjóri: Júlía Guðjónsdóttir

Fulltrúar kennara: Elín Kristinsdóttir og Helena Guðmundsdóttir

Fulltrúi starfsfólks: Hulda Geirsdóttir

Fulltrúar foreldra: Magnús B. Jóhannsson og Margrét Freyja Viðarsdóttir

Fulltrúi grenndarsamfélgasins/foreldra: Hildur Sveinsdóttir

Fulltrúar nemenda: Björgvin Þór Ívarsson og Halldór Bjarni Steinunnarson

 

Fundargerðir:

7. maí 2024

7. febrúar 2024

2. desember 2021

6. maí 2021

9. mars 2021