Laus staða – skólastjóri Grunnskólans í Borgarnesi

júlí 6, 2015
Staða skólastjóra við Grunnskólann í Borgarnesi er laus til umsóknar.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem sýnt hefur árangur í störfum sínum og leggur áherslu á árangur og vellíðan nemenda í góðu samstarfi við starfsmenn.
Grunnskólinn í Borgarnesi er skóli með um 300 nemendur í 1.-10. bekk og um 70 starfsmenn.
Starfsemi skólans skal einkennast af fjölbreytni, sveigjanleika og víðsýni, þar sem tekið er tillit til mismunandi þarfa, áhuga og getu nemenda.
Gildi skólans eru sjálfstæði – ábyrgð – virðing og samhugur.
Frekari upplýsingar má sjá á heimasíðu skólans www.grunnborg.is

Starfssvið:

Skólastjóri ber faglega- og rekstrarlega ábyrgð á starfi skólans, stjórnar honum og hefur forgöngu um mótun og framgang faglegrar stefnu.

Menntunarkröfur:

 • Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
 • Viðbótarmenntun í stjórnun eða reynsla af kennslu og stjórnun á grunnskólastigi
 • Menntun á sviði reksturs er æskileg.

Hæfniskröfur:

 • Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi.
 • Reynsla af störfum á sviði stjórnunar og rekstrar er æskileg.
 • Vera reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarfi.
 • Frumkvæði og samstarfsvilji.
 • Góðir skipulagshæfileikar.
 • Færni í starfsmannastjórnun.
 • Lipurð og færni í samskiptum.
 • Sveigjanleiki og víðsýni.
 • Vammleysi.

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau verkefni sem hann hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna starfi skólastjóra..
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2015.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar sveitarfélaga.
Umsóknarfrestur er til og með 13. júlí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Nánari upplýsingar veita Þórir Þorvarðarson thorir@hagvangur.is og Sigurjón Þórðarson sigurjon@hagvangur.is ráðgjafar Hagvangs.
 

Share: