Laust starf forstöðumanns Öldunnar

október 18, 2021
Featured image for “Laust starf forstöðumanns Öldunnar”

Borgarbyggð er fallegt, friðsælt og fjölskylduvænt sveitarfélag á Vesturlandi, í nálægð við allt sem skiptir máli.

Við leitum eftir öflugum og drífandi einstaklingi sem sýnir metnað og frumkvæði í starfi með brennandi áhuga á málefnum fatlaðra.

Aldan er verndaður vinnustaður og hæfing fyrir fatlað fólk. Starfsemin er samkvæmt lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr.38/2018, reglugerðum þeim tengdum og sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra. Þar er komið til móts við þörf fatlaðs fólks á dagþjónustu, vinnu og hæfingu. Aldan rekur dósamóttöku, verslun, saumastofu, kertagerð o.fl., sér um pökkun, límmerkingar á alls kyns varningi fyrir stofnanir og fyrirtæki ásamt öðrum tilfallandi verkefnum.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Sér um stjórnun, áætlanagerð og rekstur Öldunnar
 • Ber ábyrgð á innra starfi, starfsmannamálum og samskiptum við aðstandendur og samstarfsaðila
 • Ber ábyrgð á starfs-, þjónustu- og rekstraráætlunum
 • Veitir leiðsögn til starfsmanna og leiðbeinenda
 • Ber ábyrgð á samvinnu við ýmsar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast Öldunni

Menntun og hæfniskröfur:

 • Þroskaþjálfa- og iðjuþjálfamenntun, eða önnur menntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af starfi við félagsþjónustu, málefni fatlaðra eða sambærileg störf mikilvæg
 • Þekking á starfsemi hæfingarstöðva og verndaðra vinnustaða
 • Samstarfs- og skipulagshæfileikar
 • Færni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Frekari upplýsingar um störfin:

Áhugasamir einstaklingar af öllum kynjum eru hvattir til að sækja um. Launakjör eru samkvæmt gildandi samningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi ef við á. Umsókn fylgi einnig kynningarbréf.

Umsóknir skulu berast í gegnum Alfreð.

Vinnutími: Dagvinna

Starfshlutfall: 100%

Starfssvið: Fjölskyldusvið

Umsóknarfrestur er til og með: 29. október 2021

Nánari upplýsingar veitir Inga Vildís Bjarnadóttir félagsmálastjóri: vildis@borgarbyggd.is eða í í símanúmer: 433-7100.

 


Share: