Laust starf félagsráðgjafa í barnavernd

febrúar 7, 2022
Featured image for “Laust starf félagsráðgjafa í barnavernd”

Um er að ræða 100% starfshlutfall. Við leitum eftir öflugum og drífandi einstaklingi sem sýnir metnað og frumkvæði í starfi. Borgarbyggð hefur einsett sér að leggja aukna áherslu á notendamiðaða þjónustuhönnun, tækniframþróun og þjónustu við íbúa og viðskiptavini.

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ

 • Meðferð barnaverndarmála, þ.e. móttaka tilkynninga, greining, könnun og vinnsla mála.
 • Meðferð mála einstaklinga og fjölskyldna innan félagsþjónustu, þ.m.t. félagsleg ráðgjöf og fjárhagsaðstoð.
 • Aðkoma að þjónustu og ráðgjöf við fólk með fötlun, bæði börn og fullorðna.
 • Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu s.s. með skólum, leikskólum og öðrum þjónustu-stofnunum vegna málefna barna og fjölskyldna þeirra.

MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR

 • Starfsréttindi í félagsráðgjöf.
 • Þekking og reynsla á sviði barnaverndar og meðferð fjölskyldumála.
 • Þekking og reynsla af vinnu með fólki með skerðingar æskileg.
 • Þekking og reynsla af þverfaglegri teymisvinnu.
 • Lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleiki í starfi.
 • Skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð.
 • Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti.

Til greina kemur að ráða starfsmann með aðra háskólamenntun sem nýtist í starfinu ef enginn félagsráðgjafi sækir um.

FREKARI UPPLÝSINGAR UM STARFIÐ

Vinnutími: Dagvinna

Starfshlutfall: 100%

Starfsvið: Fjölskyldusvið

Umsóknarfrestur: 20. febrúar 2022

Umsóknir skulu berast í gegnum Alfreð.

Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum ef við á. Umsókn fylgi einnig kynningarbréf.

Áhugasamir einstaklingar, án tillit til kyns eru hvattir til að sækja um. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Inga Vildís Bjarnadóttir, félagsmálastjóri, vildis@borgarbyggd.is eða í síma 433 7100.

 


Share: