Laust starf í sumar í búsetuþjónustu Borgarbyggðar

mars 15, 2023

Við leitum eftir öflugum og drífandi einstaklingi sem sýnir metnað og frumkvæði í starfi. Borgarbyggð hefur einsett sér að leggja aukna áherslu á notendamiðaða þjónustuhönnun, tækniframþróun og þjónustu við íbúa og viðskiptavini.

Á þeirri vegferð sem framundan er ætlum við að efla þjónustu sveitarfélagsins og vera tilbúin að mæta áskorunum framtíðarinnar. Áhersla verður lögð á þverfaglegt samstarf í verkefnamiðuðu umhverfi og frekari þróun innra starfs sem leiði að framúrskarandi þjónustu og öflugu vinnuumhverfis.

Helstu verkefni og ábyrgð

  • Markmið er að gera einstaklingum kleift að búa á eigin heimili,stunda vinnu og/eða taka virkan þátt í samfélaginu.
  • Áhersla er lögð einstaklingsmiðaða þjónustu og valdeflingu þjónustuþega.
  • Keyra matarbakka til aldraðra og öryrkja.
  • Sinnir öðrum störfum sem honum eru falin af yfirmanni.

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Góð almenn menntun
  • Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri
  • Ökuréttindi skilyrði
  • Hreint sakavottorð
  • Félagsliðamenntun æskileg
  • Íslenskukunnátta æskileg

Launakjör samkvæmt gildandi samningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við Kjöl eða viðkomandi stéttarfélag.

Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum ef við á og starfsvottorð. Umsókn fylgi einnig kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknir skulu berast í gegnum Alfreð – sjá hér.

Vinnutími: Vaktavinna

Starfshlutfall: Fullt starf

Starfssvið: Fjölskyldusvið

Umsóknarfrestur er til og með: 24. mars 2023

Umsækjandi þarf að geta hafið störf 1. júní eða eftir nánara samkomulagi

Nánari upplýsingar veitir Ingunn Alexandersdóttir, netfang: ingunn.alexandersdottir@borgarbyggd.is eða í síma 4337281

Umsóknarfrestur til 24. mars 2023


Share: