Úthlutað úr Húsaverndunarsjóði

apríl 25, 2008
Úthutað hefur verið í fjórða sinn úr Húsaverndunarsjóði Borgarbyggðar, sem er sameiginlegt verkefni Borgarbyggðar og Sparisjóðs Mýrasýslu. Alls bárust 10 umsóknir um styrki vegna ýmissa verkefna og var að þessu sinni ákveðið að styrkja aðeins eitt þeirra, þ.e. endurbætur á gömlu skemmunni á Hvanneyri. Það er sóknarnefndin á staðnum sem sótti um styrkinn í því augnamiði að nýta húsið sem safnaðarheimili. Styrkurinn er að upphæð 1.3 milljónir króna.
Hlutverk Húsaverndunarsjóðs er að veita styrk til endurgerða eða viðgerða á húsnæði eða öðrum sögulegum mannvirkjum á svæði Borgarbyggðar, sem sérstakt varðveislugildi hafa af listrænum eða menningarsögulegum ástæðum. Í samþykktum sjóðsins er sérstaklega kveðið á um að framkvæmdir séu í samræmi við upprunalegan byggingarstíl mannvirkis og í samræmi við sjónarmið minjavörslu. Sjóðurinn úthlutar árlega, að fenginni umsögn menningarnefndar um umsóknirnar.
Skemman er elsta uppistandandi bygging á Hvanneyri, byggð 1896. Árið 1993 var ráðist í að endurnýja húsið að utan með tilstyrk húsfriðunarnefndar um leið og gengið var frá vegghleðslum sem mynda umgjörð um húsið. Síðan þá hefur það staðið ófrágengið að innan og ekki verið í notum. Landbúnaðarháskóli Íslands, sem er eigandi Skemmunnar, lætur sóknarnefnd húsið í té með leigusamningi til langs tíma, með þeim skilyrðum að húsið myndi jafnframt nýtast til annarra félagsstarfsemi.
Meðfylgjandi mynd er vetrarmynd frá Hvanneyri, þar sem skemman sést til vinstri, hægra megin sést í leikfimihúsið sem byggt var 1911.
Ljósmynd: Guðrún Jónsdóttir
 

Share: