Laus staða leikskólakennara í Klettaborg

apríl 16, 2021
Featured image for “Laus staða leikskólakennara í Klettaborg”

Okkur vantar leikskólakennara sem vill vinna í góðum og traustum leikskóla. Við leitum að jákvæðum einstaklingi sem er tilbúinn til að taka þátt í metnaðarfullu og faglegu starfi þar sem þroski og velferð barna er í fyrirrúmi.

Áhersluatriðin í leikskólastarfinu eru: Einstaklingsmiðað nám, leiðtogahæfni, leikskólalæsi og heilsuefling.

Komdu í lið með okkur!

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ

Leikskólakennari vinnur samkvæmt starfslýsingu leikskólakennara að uppeldi og menntun leikskólabarna og tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfs undir stjórn deildarstjóra. Hann fylgist með nýjungum á sviðið kennslu og er virkur þátttakandi í faglegri umræðu leikskólans.

MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR

  • Leikskólakennararéttindi
  • Jákvæðni, frumkvæði og samstarfsvilji
  • Færni í mannlegum samskiptum
  • Áhugi, reynsla og hæfni í starfi með börnum
  • Góðir skipulagshæfileikar
  • Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
  • Góð íslenskukunnátta
  • Reynsla af uppeldi og menntun leikskólabarna

FREKARI UPPLÝSINGAR UM STARFIÐ

Vinnutími: dagvinna

Starfshlutfall: 100%

Starfsvið: fjölskyldusvið

Umsóknarfrestur: 30. apríl. 2021

Miðað er við að starfsmaður geti hafið störf: 1. júní 2021 eða eftir nánara samkomulagi

Umsókn skal senda á netfangið: atvinna@borgarbyggd.is  Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum ef við á. Umsókn fylgi einnig kynningarbréf.  Öllum umsóknum verður svarað.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga  við viðkomandi stéttarfélag. Í samræmi við jafnréttisstefnu Borgarbyggðar hvetjum við áhugasama um að sækja um óháð kyni og uppruna. Vakin er athygli á að ef leikskólakennari sækir ekki um kemur til greina að ráða annað háskólamenntað fólk eða leiðbeinendur.

Nánari upplýsingar veitir Steinunn Baldursdóttir leikskólastjóri í síma 433-7160.

 


Share: