Íþrótta-, æskulýðs- og tómstundastyrkir 2006

febrúar 16, 2006
Umsóknir þurfa að hafa borist til íþrótta- og æskulýðsfulltrúa
Borgarbraut 11 fyrir miðvikudaginn 1. mars n.k.
Um styrki geta sótt félög og aðilar sem sinna
íþrótta-, æskulýðs – og tómstundastarfi í sveitarfélaginu
eða hafa með höndum aðra sambærilega starfsemi.

Úthlutunarreglur vegna framlaga til

íþrótta,- æskulýðs – og tómstundamála í Borgarbyggð

1.gr.
Úthlutað er peningalegum styrkjum til íþrótta,- æskulýðs – og tómstundamála eða annarra aðila í samræmi við fjárhagsáætlun Borgarbyggðar hverju sinni. Við úthlutun skal haft að leiðarljósi að stuðla að fjölbreytileika í íþrótta,- æskulýðs – og tómstundastarfi í sveitarfélaginu.
2.gr.
Í janúar ár hvert skal auglýst eftir umsóknum um styrki. Umsóknarfrestur skal að jafnaði miðast við lok febrúar.
3.gr.
Um styrki geta sótt félög og aðilar sem sinna íþrótta,- æskulýðs – og tómstundastarfi í sveitarfélaginu eða hafa með höndum aðra sambærilega starfsemi.
4.gr.
Tómstundanefnd gerir tillögur að úthlutun samkvæmt reglum þessum að loknum umsóknarfresti.
 
Umsókn skal fylgja:
a. Yfirlit yfir fjárhagsstöðu umsækjanda, og deilda hans ef við á, fyrir síðastliðið ár.
b. Yfirlit yfir fjölda virkra iðkenda og aldursskiptingu þeirra.
c. Fjárhagsáætlanir umsækjanda, og deilda hans ef við á, fyrir árið.
d. Áætlanir um umfang starfsins.
Við úthlutun verður einnig litið til:
a. Markmiða umsækjanda í æskulýðsstarfi.
b. Menntunar og reynslu leiðbeinenda, ásamt markmiðum með starfi þeirra.
c. Fjölbreytni og umfangs verkefna.
d. Virkni félagslegs starfs.
5. gr.
Þau félög sem eru deildarskipt sækja um styrk fyrir sínar deildir. Ekki er úthlutað sérstaklega til deilda heldur skal viðkomandi félag ráðstafa þeim fjármunum sem það fær í styrk, sjálft til deildanna eftir reglum hvers félags fyrir sig.
6.gr.
Verði stofnað nýtt félag skal metið í hvert sinn það starf sem þar fer fram áður en til úthlutunar kemur.
Að þremur árum liðnum skal félagið njóta sama réttar og aðrir varðandi umsóknir til styrkja.
Samþykkt á fundi bæjarstjórnar Borgarbyggðar 9. mars 2000.
Borgarnesi 13. 02. 2006
Indriði Jósafatsson
íþrótta- og æskulýðsfulltrúi.
Borgarbraut 11. 310 Borgarnesi.
indridi@borgarbyggd.is
 

Share: