Áhaldahús

Áhaldahús Borgharbyggðar sinnir margvíslegum verkefnum sem snúa að þjónustu við íbúa og stofnanir sveitarfélagsins. Starfsfólk áhaldahúss sinna ýmsum viðhalds- og rekstrarverkefnum sem og ýmsum smærri framkvæmdum í sveitarfélaginu.

Verkefni sem starfsmenn áhaldahúss sinna eru mörg, fjölbreytt og mörg hver árstíðabundin. Mörg verkefni snúa að því að fegra sveitarfélagið og annast viðhald, viðgerðir og eftirlit á ýmsu er tilheyrir gatnakerfinu, göngustígum, opnum svæðum og leikvöllum.

Nokkur dæmi um verkþætti:

 • Snjómokstur og hálkuvarnir
 • Almenn hreinsun
 • Viðhald og umhirða á gróðurbeðum
 • Grassláttur
 • Þökulagnir
 • Umhirða á gróðri
 • Hellulagnir
 • Viðhald og nýsmíði á timburverki
 • Jólaskreytingar
 • Ýmis þjónusta við stofnanir bæjarins
 • Ýmis þjónusta, ráðleggingar og ráðgjöf til íbúa bæjarins
 • Gjaldtaka og eftirlit Bjarnhóla
 • Gámasvæði á Sólbakka

Umsókn að urðunarsvæðinu á Bjarnhólum

Senda skal tölvupóst á bjarnholar@borgarbyggd.is og sækja um aðgengi að svæðinu til að losa efni til urðunar. Koma þarf fram fullt nafn, kennitala, heimilisfang, hvaða efni, magn efnis í rúmmetrum.

Umsókn um stöðuleyfi á gámasvæði á Sólbakka þarf að fara í gegnum þjónustugátt sveitarfélagsins Innskráning | Borgarbyggð (ibuagatt.is) Leigutakar skulu eiga lögheimili í Borgarbyggð, eiga fasteign í Borgarbyggð eða vera með atvinnustarfsemi í Borgabyggð.

Gámar á gámasvæðinu skulu vera snyrtilegir og málaðir. Óheimilt er að geyma hluti ofan á gámum sem eru á svæðinu.  Heimilt er að synja um geymslu gáma sem ekki uppfylla kröfur skv. þessari grein.

Svæðið er læst en hægt að fá lykil, taka þarf fram í umsókn hvort óskað er eftir lykli. Leigutaki skal leggja fram með staðgreiðslu 12.600,- króna tryggingu við afhendingu lykils af svæðinu. Tryggingin endurgreiðist við skil á lykli við lok leigutíma.